Đất NKH Là Gì? Tổng Hợp Các Quy Định Về Đất Nông Nghiệp Khác

Đất NKH là gì? Loại đất này có được dùng để xây dựng nhà máy nông nghiệp không? Các quy định khác về các quyền sử dụng Đất NKH ra sao?… là những câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi sở hữu loại Đất NKH.

Đất nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp khác có được hưởng lợi từ sổ đỏ không?

Đất NKH là gì?

Đất NKH là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo quy định tại điểm H khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, Đất NKH khác bao gồm:

 • Đất xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức canh tác không trực tiếp trên đất.
 • Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc và các động vật khác được pháp luật cho phép.
 • Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản nhằm mục đích học tập, nghiên cứu, thực nghiệm.
 • Đất ươm cây, cây giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Đất nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp khác có được hưởng lợi từ sổ đỏ không?

Đất NKH có được phép xây dựng nhà máy chế biến nông sản không?

Theo định nghĩa trên, có thể thấy không được phép xây dựng nhà máy chế biến nông sản trên Đất NKH khác. Bởi vì các nhà máy chế biến nông sản không phải là công trình phục vụ mục đích nông nghiệp.

Vì vậy, trước khi xin giấy phép xây dựng, chủ sở hữu phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 và Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Đất nông nghiệp khác có được chuyển thành đất ở không?

Vì Đất NKH khác thuộc nhóm Đất NKH nên chủ sở hữu hoàn toàn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng Đất NKH khác sang đất ở nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Đất NKH có được cấp sổ đỏ không?

Như đã đề cập ở trên, Đất NKH khác thuộc nhóm Đất NKH. Như vậy, để được cấp Sổ đỏ Đất NKH, chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất: được sử dụng Đất NKH liên tục vào một mục đích nhất định, kể từ khi đất được sử dụng vào mục đích đó cho đến khi được cấp Sổ đỏ.
 • Thứ hai: Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định phải căn cứ vào nội dung, thời điểm ghi trên một trong các văn bản pháp luật.

Đất nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp khác có được hưởng lợi từ sổ đỏ không?

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, thủ tục cấp Sổ đỏ Đất NKH bao gồm:

 • (1) Đơn đề nghị cấp Sổ đỏ (theo mẫu).
 • (2) Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 18 Nghị định số 43/2014/ND-CP và Điều 100 Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất).
 • (3) Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/ND-CP (đối với đăng ký quyền sở hữu đất đai).
 • (4) Tài liệu tuân thủ tài chính.
 • (5) Các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Theo đó, chủ sở hữu chuẩn bị hồ sơ trên gửi UBND huyện để xin cấp Sổ đỏ đối với Đất NKH khác.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn đọc hiểu được đất NKH là gì? Và các thông tin khác liên quan đến Đất NKH.

Bài viết liên quan