Đất Ở Bao Nhiêu Năm Thì Được Cấp Sổ Đỏ? Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Đất Ở

Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ? Trường hợp nào được hưởng lợi từ sổ đỏ đất ở. Đây là những câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Dưới đây là những trường hợp được cấp sổ đỏ đất ở.

ĐÁP: Đất ở được cấp sổ đỏ bao nhiêu năm? - Blog bất động sản

Đất ở bao nhiêu năm thì được cấp sổ đỏ?

Hiện nay, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được chia thành hai trường hợp chính: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có giấy tờ sử dụng đất.

ĐÁP: Đất ở được cấp sổ đỏ bao nhiêu năm? - Blog bất động sản

Có giấy tờ và quyền sử dụng đất

Theo Bộ luật Đất đai năm 2003, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia thành hai nhóm chính sau:

Nhóm không phải nộp tiền sử dụng đất: nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên người sử dụng đất. Căn cứ Điều 100, khoản 1 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình cá nhân và người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận không có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

  • Hiện trạng sử dụng đất ổn định: Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có liên quan cấp trước ngày 15/10/1993.

  • Có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đứng tên người sử dụng đất: theo Điều 100 khoản 2 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân sở hữu một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tiếp theo sẽ không phải nộp hồ sơ làm như vậy. nộp tiền sử dụng đất.

  • Bạn phải có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan. Gắn liền với đất bạn sử dụng mà không có bất kỳ tranh chấp nào.

Không có giấy tờ, quyền sử dụng đất

Ngoài trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Căn cứ vào việc cấp giấy chứng nhận, nhiều trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định, không nhất thiết phải nêu rõ đất sẽ sử dụng trong bao lâu mới được cấp Sổ đỏ. Như vậy, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ phải đáp ứng các điều kiện pháp lý nêu trên. Khi đã tập hợp đầy đủ các thông tin trên, cá nhân, hộ gia đình phải chuẩn bị hồ sơ và làm mọi thủ tục để được nhận sổ.

Thủ tục cấp sổ đỏ đất ở chi tiết

ĐÁP: Đất ở được cấp sổ đỏ bao nhiêu năm? - Blog bất động sản

Nếu diện tích đất trên hồ sơ khác với diện tích thực tế thì cần đo lại ranh giới các thửa đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Nếu chênh lệch quá lớn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 99 Bộ luật đất đai năm 2013.

Đất của gia đình bạn đang sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp về giấy tờ. Kèm theo quyền sử dụng đất đứng tên chủ sở hữu cũ, Điều 100 khoản 2 luật đất đai năm 2013 quy định: Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1. Nó được đính kèm với các chữ ký. của các bên liên quan.

Vậy đất ở sẽ được cấp sổ đỏ trong bao nhiêu năm như đã trả lời ở trên. Trường hợp chuyển nhượng lại đất thì chỉ cần làm thủ tục đăng ký đất đai và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mà không cần hợp đồng.

Bài viết liên quan