Tham Khảo Mẫu Hợp Đồng Sữa Chữa Nhà Đơn Giản Và Đầy Đủ Nhất

Khi có nhu cầu cải tạo, hiện đại hóa hay sửa chữa nhà cửa, nhà xưởng, cơ sở kinh doanh,… điều đầu tiên bạn cần tìm đến đó là đơn vị xây dựng uy tín, chất lượng. Tiếp theo, bạn phải có hợp đồng sửa chữa nhà theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn chưa có? Hãy cùng tìm hiểu hợp đồng sửa nhà đơn giản nhất trong bài viết sau.

Mẫu Hợp Đồng Sửa Nhà Đơn Giản Nhất 2023 - Blog Bất Động Sản

Hợp đồng sửa nhà là gì?

Hợp đồng sửa chữa nhà là một trong những hợp đồng dân sự được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Đặc biệt, nhà thầu (theo hợp đồng) phải thực hiện đúng yêu cầu sửa chữa nhà đúng thời hạn và chủ đầu tư có nghĩa vụ thanh toán tiền khi công trình hoàn thành như đã ký kết trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản và đầy đủ nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số: …………./HDSCNO)

Hôm nay, ngày………. tháng …………. năm ………, tại ……….

Chúng tôi gồm có:

BỘ PHẬN CỦA CHỦ SỞ HỮU (PHẦN A): ………………………………

a) Nếu là cá nhân:

Ông/Bà: ……………………….………Số CMND: ………….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu căn nhà: …………..………..

KHÁCH HÀNG (PHẦN B):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi Ông (Bà): ………………Chức năng: ………………………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THAM SỐ

Bên A ủy thác cho bên B công việc sửa chữa số nhà…………………………

……….………….……….. ……….. …………

theo hồ sơ được Chính phủ phê duyệt (nếu có), đảm bảo các yêu cầu sau:

– Nền móng phải đảm bảo: ………………………………….

– Tường bao của nhà phải đảm bảo: ………………………………….

– Vị trí và thông số kỹ thuật của bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh phải đảm bảo: ……………………………..

……….………………..………

– Yêu cầu về đất đai (nếu có): ……………………………..

……….………….……….. ……….. …………

– Yêu cầu đối với trần, mái: ………..……………………..

……….………………..………

– Yêu cầu đối với cổng, cửa chính, cửa sau: ……………………..

……….………………..………

– Yêu cầu tẩy trắng và sơn: ………………………..

……….………………..………

– Các yêu cầu đặc biệt khác đối với ngôi nhà: ……………………….

……….………………..………

ĐIỀU 2: TÀI LIỆU VÀ QUẢNG CÁO

a) Các phần hồ sơ do Bên A cung cấp bao gồm: ……………………………

b) Các phần hồ sơ do Bên B cung cấp bao gồm: ……………………..

c) Chủ sở hữu tạm ứng số tiền mua nguyên liệu là ………… đồng.

d) Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên liệu mình cung cấp gây ra.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1 Tự động tổ chức mọi công việc sau khi nhận hợp đồng, đảm bảo thời hạn hợp đồng, chất lượng và kỹ thuật thi công, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của Phần A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm vật tư trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu thì Bên B phải chịu trách nhiệm (nếu Bên A có mặt tại công trường và có trách nhiệm bảo quản nguyên liệu, công cụ làm việc ngoài giờ làm việc thì mất trách nhiệm vào thời điểm nào? cô đến phần này).

3.3. Khi kết quả công việc chưa được bàn giao cho bên A thì bên B chịu mọi rủi ro, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Những sai sót cần được khắc phục kịp thời khi Bên A phát hiện mà không phải trả thêm phí.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, bản vẽ… sang Phần B theo đúng Hợp đồng.

4.2. Chuẩn bị chỗ ở cho ………. Người bên B, hãy lo việc ăn uống hàng ngày……. Bữa ăn cho ….. công nhân (nếu Bên B yêu cầu).

4.3. Bên ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ khi kiểm tra các thủ tục pháp lý xây dựng, sửa chữa và phải bồi thường hợp đồng cho Bên B khi Chính phủ ngừng hoạt động.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian cần thiết để sửa chữa nhà tối đa là ……….…. ngày (hoặc tháng).

Nhà thầu sẽ thực hiện thanh toán theo tiến độ công trình.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ………% tổng giá trị nhân công.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thiện ……….% căn nhà sẽ được thanh toán ………. % giá trị ……. công nhân nói chung.

– Đợt thanh toán cuối cùng sau khi nhận bàn giao toàn bộ hợp đồng và giải quyết công nợ.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ do tòa án giải quyết.

Hợp đồng được ký kết vào ngày………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CỦA BÊN A ĐẠI DIỆN CỦA BÊN B

(Đã ký, đóng dấu) (Đã ký, đóng dấu)

Trên đây là mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản và đầy đủ nhất hiện nay. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho những ai đang tìm kiếm những hợp đồng mẫu tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành.

Bài viết liên quan