Quyền Sử Dụng Đất Là Gì? Phân Loại Quyền Sử Dụng Đất

Quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những thuật ngữ rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm quyền sử dụng đất . Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Và phân loại quyền sử dụng đất hiện nay là gì?…Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là gì?

Theo Luật Đất đai năm 2013 , đất đai thuộc sở hữu toàn dân và thuộc sở hữu của Nhà nước. Theo đó, nhà nước cấp cho người dân quyền sử dụng đất thông qua việc giao đất, cho thuê đất. Luật cũng công nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất ổn định và quy định các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Ngoài ra, pháp luật còn đưa ra khái niệm giá quyền sử dụng đất là số tiền được tính trên một đơn vị diện tích do nhà nước quy định hoặc hình thành trong quá trình giao dịch quyền sử dụng đất. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất trên một đơn vị diện tích được xác định trong một thời gian sử dụng nhất định.

Người sử dụng đất có quyền sở hữu một phần giá trị quyền sử dụng đất và được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

Quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Theo Luật đất đai năm 2003 có quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Cho đến Luật Đất đai 2013, khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được bổ sung vào khoản 16 Điều 3 như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. quyền tài sản đối với tài sản khác gắn liền với đất.

Phân loại quyền sử dụng đất

Hiện nay, quyền sử dụng đất ở Việt Nam được phân thành 4 loại như sau:

Quyền sử dụng đất tùy theo đối tượng

Hiện nay, quyền sử dụng đất đều xuất phát từ mong muốn chủ quan của chủ thể và do chủ thể quyết định mục đích sử dụng đất. Những quyết định này phải được đưa ra trong giới hạn được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quyền sử dụng đất căn cứ vào đối tượng

Điều này có nghĩa là dù loại đất này được sử dụng vào mục đích gì thì người sử dụng đất đều phải tuân thủ. Mọi thay đổi về mục đích sử dụng phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phải được phép trước khi thực hiện.

Quyền sử dụng đất là gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất theo thời gian

Thời gian chiếm dụng đất có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, quyền sử dụng đất của chủ thể cũng được quyết định là tạm thời hay lâu dài.

Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Điều này có nghĩa là cần phải căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi giao đất, cho thuê đất để xác định mục đích sử dụng và phải biết quyền sử dụng ban đầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp trong quyết định. quyền sử dụng của người thuê lại hoặc người thừa kế.

Trên đây là những thông tin về khái niệm quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Và việc phân loại quyền sử dụng đất hiện nay ở Việt Nam. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc khi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến bất động sản.

Bài viết liên quan