Trích Lục Sổ Đỏ Là Gì? Lý Do Cần Trích Sổ Đỏ Trên Bản Đồ Địa Chính

Trích lục sổ đỏ là gì? Đây là vấn đề thường xuyên xảy ra tranh cãi trong cuộc sống hàng ngày mà bạn sẽ thường xuyên gặp phải. Cũng giống như tranh chấp đất đai ở nông thôn, khi người dân không xác định rõ ràng ranh giới, diện tích đất thì nảy sinh tranh chấp giữa họ. Vì vậy, pháp luật nhà nước Việt Nam đã bổ sung thêm một phần đất đai để giúp giải quyết vấn đề này.

Trích từ Sách đỏ là gì? Trong trường hợp nào nên trích lục Sổ đỏ?

Trích lục sổ đỏ là gì?

Trích xuất sổ đỏ thực chất là sao chép và thể hiện những thông tin chi tiết của địa hình này. Chúng cung cấp cho chủ đất những thông tin về hình dạng, diện tích, vị trí của mảnh đất để giúp người sử dụng đất thực hiện các quyền về đất như tặng, cho, mua, bán…

Trích từ Sách đỏ là gì? Trong trường hợp nào nên trích lục Sổ đỏ?

Ngoài ra, việc khai thác đất đai còn giúp nhà nước quản lý đất đai dễ dàng hơn. Trong việc làm thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất

Nếu đoạn mã đất chỉ hiển thị một số thông tin đất đai thì đoạn mã này sẽ bao gồm thông tin về đất đai hoặc khu vực bạn cần. Bản trích lục này sẽ được vẽ trên giấy hoặc trên bản đồ số có thể mô tả chính xác giới hạn hoặc một phạm vi, khu vực nhất định trên bản đồ địa chính. Nhờ trích xuất này người dùng có thể biết được tọa độ, vị trí cũng như số lô.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bản trích lục phương án địa chính không được coi là văn bản pháp luật chứng minh quyền sử dụng đất. Bản đồ địa chính chỉ là cơ sở để cung cấp thông tin, đặc điểm về một thửa đất, một khu vực nhất định.

Tại sao phải trích sổ đỏ trên bản đồ địa chính?

Việc trích xuất bản đồ địa chính giúp cơ quan nhà nước quản lý đất đai dễ dàng hơn, đồng thời giúp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Đoạn thông tin này giúp người sử dụng đất có được thông tin đầy đủ về mảnh đất, diện tích họ sở hữu.

Những trường hợp đất chưa có trong quy hoạch địa chính

Trích từ Sách đỏ là gì? Trong trường hợp nào nên trích lục Sổ đỏ?

Theo khoản 3 Điều 77 Nghị định 43 năm 2014 ND-CP về Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Tại phần nêu không có quy hoạch địa chính thì không có trích lục, đo đạc địa chính đối với đất. Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ lập trích lục.

Trường hợp người sử dụng đất có tranh chấp về quyền sử dụng đất

Trong quy định tại điểm D khoản 1 Điều 3 Thông tư 30 năm 2014 TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi quy định. Trường hợp đang làm thủ tục xin giao đất, thuê đất thì người dân có quyền suy ra thước đo địa chính mảnh đất của mình.

Trường hợp tranh chấp khi ranh giới đất bị mờ hoặc mất

Trong trường hợp này, cần phải giải quyết tranh chấp đất đai và trích lập sơ đồ địa chính làm cơ sở quan trọng để có thể xác định rõ ràng, chính xác giới hạn, diện tích mảnh đất của mình. Từ đó, chúng ta có thể biết ở đây giới hạn đất đai cụ thể của từng hộ gia đình và so sánh diện tích trên trích lục bản đồ địa chính.

Trên đây là phần giải thích trích từ sổ đỏ là gì? Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quyền liên quan đến tranh chấp đất đai để có thể trích lục sổ đỏ.

Bài viết liên quan